Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

114 سوره قرآن کریم و خواص و آثار آن (قسمت دوم)

61- صف :

قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران - همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها

62- جمعه :

پاداش بهشت - اعطای حسنات - رفع هراس - بخشودگی گناهان - رهایی از وسوسه های شیطان

63- منافقون :

رفتن به بهشت - رفع بیماری نفاق و شک - درمان دمل - رفع دردهای درونی - شفای بیمار -درمان چشم درد

64- تغابن:

شفاعت شدن - به بهشت رفتن - همجواری پیامبر - درک ظهور حضرت قائم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی - رفع شر حاکم

65- طلاق:

رفع آ تش دوزخ - رسیدن به توبه ی نصوح - ایجاد فتنه در محل دشمن

66- تحریم :

نصیب شدن توبه نصوح - شفای گزیده شده - درمان صرع - دفع لرزش - درمان بی خوابی- رفع بی پولی و قرض

67- ملک :

مصون بودن در روز قیامت - رفع عذاب قبر - پاداشی همچون پاداش شب قدر - مونس قبر - شفاعت شدن - رفع گرفتاری روح مردگان

68- قلم :

رفع فقر - دفع عذاب قبر - رسیدن به ثواب اصحا ب کهف - رفع دندان درد - آسانی محاسبه درروز قیامت - حفظ جنین، هوش و حافظه ی کودک

70- معارج:

رفع بازخواست در روز قیامت - هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم - گشایش در کار زندانی

71- نوح :

قرار گرفتن در منزل پاکان - ازدواج با حوریه های بهشتی - اجابت دعا - مقدر شدن بهشت

72- جن :

عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون و نیرنگ جنییان - رسیدن به اجر بزرگ - فرار جنییان - مصون شدن از گزند حاکم - رفع گرفتاریهای انسان - سهولت مشکلات

73- مزمل :

زندگی پاک و نیکو در دنیا - مرگ راحت و خوب - رسین به اجر آزاد کردن فرد گرفتار - در خواب دیدن پیامبر علیه السلام - رفع بیماری ، سختی های دنیا و آخرت - اعطای حسنات

74- مدثر :

مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام - مصونیت از سختی و ستم دنیا - اعطای حسنات - سعه قلب - افتخار حفظ قرآن

75- قیامت :

همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد - همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط - شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او - نورانیت چهره در روز قیامت - فزونی رزق حفظ در برابر حوادث -  محبوبیت نزد مردم - فروتن ساختن قلب - پاک دامن کردن انسان - از هیچ زور مداری نمی هراسد

76- انسان :

همنشینی با پیا مبر - به ازدواج حورالعین در آمدن - پاداش بهشت و حریر گرفتن - قوی شدن نفس ضعیف - تسکین درد قلب - تندرستی - هر چه بخواهد پاداش گیرد - سود بردن بدن - نیرومند گشتن جان - قوت بخشیدن به اعصاب - تسکین نگرانی و اضطراب

77- مرسلات :

میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد - در زمره کسانی ست که به خداوند شرک نمی ورزند - قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه - پیروزی بر دشمن - تسکین دل درد

78- نباء :

مشرف شدن به خانه ی خدا  - رفتن به بهشت - دفع شپش - قدرت و هیبت یافتن - به خواب نرفتن - حفظ در برابر حوادث

79- نازعات :

سیراب از دنیا رفتن - سیراب برانگیخته شدن - سیراب وارد بهشت شدن - در امان ماندن از عذاب خدا وند - نوشیدن شراب گوارای بهشتی - در امان ماندن از گزند دشمنان

80- عبس :

قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی در بهشت - حفظ از رسوایی در قیامت - درمان چشم درد و آب ریزش آن

82- انفطار :

ازبین رفتن حجاب میان او و خدا وند در روز قیامت - مانع رسوایی در قیامت - آزاد شدن اسیر - اصلاح شدن امر انسان در قیامت - بخشوده شدن گناهان - فزونی نور دیدگان - درمان چشم درد و تاری

83- مطففین :

در امان ماندن از آتش جهنم - نوشیدن از شراب گواری بهشتی - مصون ماندن انبار از آفت ها - در امان ماندن از گزند حشرات

84- انشقاق:

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر - آسان شدن زایمان - درامان ماندن خانه و حیوانات از گزندحشرات

85- بروج :

در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن - اعطای حسنات - نجات یافتن از گرفتاری - پاداش بزرگ - در امان ماندن از ترس -  در پناه خداوند بودن

86- طارق :

مقام والا نزد خدا داشتن - در بهشت همنشین مومنین بودن - اعطای حسنات - محافظت اشیاء - چرکی نشدن زخم- شفایافتن

87- اعلی:

وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضیلت خواندن مصحف موسی و ابراهیم علیه السلام را یافتن - دادن پاداش به او - تسکین درد گوش - رفع بواسیر - تسکین درد - شفای شکستگی

88- غاشیه :

مشمول رحمت خدا واقع شدن - موصون ماندن از عذاب جهنم - محاسبه آسان - آرام شدن گریه نوزاد - آرام شدن حیوان سرکش- رفع بیماری دندان درد - صحت و سلامت در غذا

89- فجر:

در قیامت همراه امام حسین بودن - بخشوده شدن گناهان - اعطای حسنات فرزند پسر - قرار دادن نور در قیامت - در امان ماندن از گزند هر چیز

90- بلد:

مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا - یافتن مقام بالا نزد خدا- همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت - در امان ماندن از خشم خدا - در امان ماندن کودک از بیماری - در امان بودن گریه کودک - دفع درد بینی در کودک

91- شمس:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت - به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن - موفق گشتن - عزیز شدن نزد مردم - افزایش رزق - آرام گرفتن لرز بدن

92- لیل:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت - به بهشت رفتن - اعطای نعمت از جانب خدا - حل مشکلات - خوش خوابیدن - فضیلت تلاوت ربع قرآن - پذیرفته شدن نماز نزد خدا - اجابت حاجات - خواب خوب دیدن - بهبود یافتن صرع و بیهو شی

93- ضحی :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت - به بهشت رفتن - شفاعت حضرت محمد - اعطای حسنات - بازگشت گمشده - حفاظت شیئ مخفی

94- انشراح :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت - به بهشت رفتن - اعطای یقین و سلامتی - درمان سینه درد - درمان بند آمدن ادرار - رفع بیماری قلب درد - شفای زکام و سرماخوردگی

95- تین :

رسیدن به بهشت - رسیدن به پاداش بسیار - رفع ضرر غذا

96- علق :

شهید از دنیا رفتن همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده - پاداش تلاوت یک جزء از قرآن - در امان ماندن از غرق شدن - در امان ماندن انبار از آفت دزد - دفع بلاهای سفر

97- قدر :

گوئی در راه خدا جهاد کردن - بخشوده شدن گناهان - پاداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان - در امان ماندن انبار از آفت و دزد - همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت - درمان لرزه های اعضای بدن - در پناه خداوند بودن - حفظ اموال- افزایش برکت انبار غقله

98- بینه :

بیزاری از مشرکان - پیوستن به دین محمد - در زمره مومنان برانگیخته شدن - اسان شدن محاسبه در روز قیامت - درمان لقوه - رسوا شدن دزد - درمان یرقان - درمان آب مروارید و پیسی - رفع هر نوع آماس - سود بخشیدن به زن باردار

99- زلزال:

رفع زلزله - نمردن با بلایای دنیایی - خارج شدن آسان روح از بدن - رسیدن به منزلگه بهشتی - همراهی فرشتگان - رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن - رسوا کردن دزد - رهایی از ترس - دفع لرزش بدن

100- عادیات :

مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی - رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن - ادای سریع قرض - رفع بیماری ترس و تشنگی

101- قارعه:

در امان ماندن از دجال و آتش جهنم - سنگین گشتن ترازوی احسان - گشوده شدن در رحمت - فزونی رزق - آسان گشتن کار برای انسان محروم - نیکو گشتن تجارت

102- تکاثر:

رفع عذاب قبر - ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی - رفع بازخواست - بخشوده شدن گناهان - در پناه خدا بودن

 

103- عصر:

برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت - اعطای حسنات - عاقبت به خیر شدن - از جمله پیروان حق و حقیقت شدن - حافظ اشیاء مدفون

104- همزه:

دفع فقر - فزونی رزق - دفع مرگ بد - اعطای پاداش - درمان درد چشم

105- فیل:

شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت - بازخواست نشدن در قیامت - درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا - توان اینکه هدفش را خورد سازد - به لرزه افتادن لشکر دشمن - قلب را قوت می دهد

106- قریش:

بهشتی برانگیخته شدن - اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام

107- ماعون :

همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته - محاسبه نشدن در قیامت - بخشوده شدن گناهان - محافظت

108- کوثر:

از حوض کوثر سیراب شدن - هم صحبتی با رسول خدا - اعطای پاداش - دیدن پیامبر در خواب

109- کافرون:

رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن - از شرک مبّرا شدن - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش - سعادتمند شدن - شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن - دور ماندن از گزند شیطان - در امان ماندن از وحشت قیامت - حفظ در هنگام در خواب - بر آورده شدن حاجات

110- نصر:

پیروز شدن بر تمام دشمنان - برانگیخته شدن با کتاب ناطق - پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم - به بهشت رفتن - گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا - استجابت حاجات - ثواب کسی که در رکاب پیامبر و در فتح مکّه بوده - پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی

111- لهب :

تنفر از ابولهب - تسکین درد شکم - در پناه خدا بودن

112- اخلاص :

بخشوده شدن گناهان پنجاه سال - اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش - پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند - در امان بودن از بدیهای مردم - رفع بیماری شر و زور - پذیرفته شدن توبه - حفاظت از او -گناه نکردن - همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات و انجیل و زبور بودن -در امان بودن مال و ثروت - دور شدن فقر از خانه - تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است - نجات از عذاب دوزخ - خدا دوستار او خواهد بود - حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن - تسکین درد شکم - اعطای پاداش - پیروزی بر دشمنان

113- فلق:

در امان بودن از درد و بیماری - در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده - محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ - پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته - مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا

114- ناس:

در امان و حفظ خدا بودن - در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه - پذیرفته شدن نماز .

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشارکت مردمي

تا کنون تعداد 1193 نفر از فرشته هاي کوچولو در قالب 1682 پرونده با مبلغ اهدایی 78,340,000تومان ماهیانه، تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته اند.


شماره پیامک:50002300
شماره حساب:
3449344934نزد بانک ملت
شماره کارت:

6104337770021002

 

پرداخت خیریه


براي پرداخت خيريه کليک کنيد

ما را دنبال کنید

 

حامیان

نماد اعتماد

عضویت