ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1201

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

درخت تنها – قصه کودکانه

درخت تنها – قصه کودکانه

22 آبانخدمتکار پیر مسجد داشت با همسرش حرف می زد. درخت به آن نگاه کرد. بعد آه کشید و گفت«کاش که با من حرف می زدند. چه قدر من تنها و خسته ام». دوباره غصه خورد و نگاه کرد به آسمان: هیچ ابری در آن نبود. حالا مدت زیادی بود که آب نخورده بود. یعنی خدمتکار
شما چرا مرتب هستید؟

شما چرا مرتب هستید؟

20 شهریورمثل همیشه لباس هایش مرتب بود؛ عمامه ی سبزی بر سر داشت؛ به ریش نرمش شانه زده بود. پدر و پسر پشت سرش نشستند. پسرک به لباس های او خیره شد. مثل همیشه عبایش بوی عطر سیب می داد. پدر داشت دعا می خواند. هنوز نماز شروع نشده بود. حالا یک سؤال در ذهن پسرک
بیست و یک دانه خرما

بیست و یک دانه خرما

07 شهریورپسرک یتیم صدایش را شنید؛ خودش بود. صدای مهربان حضرت محمد (ص) را می شناخت. از پنجره مسجد نگاه کرد: حضرت برای چند مرد صحبت می کرد. پسرک یتیم جلوی در رفت. یاد گرسنگی اش افتاد. پاهایش ضعیف شده بودند. کله اش را تو برد و خوب نگاه کرد. حضرت محمد(ص) ساکت شد. بعد با
1393/05/03 خواب عجیب 39
1393/05/02 نوازنده 43
1392/09/13 دسته گل 37
1392/09/08 انسانیت 38
1392/08/17 قهوه زندگی 41
1392/04/31 حج واقعی 36
1392/04/29 قیمت معجزه!! 40
1392/04/12 هدف گمشده 34
1392/04/05 بد اخلاقی 32
1392/03/03 پاره آجر 34
1389/08/05 طعم هدیه 35