ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1243

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

داستان

داستانی از حاتم طایی

داستانی از حاتم طایی

05 دیاز حاتم پرسیدند: بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت: آری. مردی که دارایی اش تنها دو گوسفند بود؛ یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند: تو چه کردی؟ گفت: پانصد گوسفند به او هدیه دادم. گفتند: پس تو بخشنده
درخت تنها – قصه کودکانه

درخت تنها – قصه کودکانه

22 آبانخدمتکار پیر مسجد داشت با همسرش حرف می زد. درخت به آن نگاه کرد. بعد آه کشید و گفت«کاش که با من حرف می زدند. چه قدر من تنها و خسته ام». دوباره غصه خورد و نگاه کرد به آسمان: هیچ ابری در آن نبود. حالا مدت زیادی بود که آب نخورده بود. یعنی خدمتکار
شما چرا مرتب هستید؟

شما چرا مرتب هستید؟

20 شهریورمثل همیشه لباس هایش مرتب بود؛ عمامه ی سبزی بر سر داشت؛ به ریش نرمش شانه زده بود. پدر و پسر پشت سرش نشستند. پسرک به لباس های او خیره شد. مثل همیشه عبایش بوی عطر سیب می داد. پدر داشت دعا می خواند. هنوز نماز شروع نشده بود. حالا یک سؤال در ذهن پسرک
1393/05/03 خواب عجیب 110
1393/05/02 نوازنده 120
1392/09/13 دسته گل 104
1392/09/08 انسانیت 96
1392/08/17 قهوه زندگی 100
1392/04/31 حج واقعی 91
1392/04/29 قیمت معجزه!! 110
1392/04/12 هدف گمشده 109
1392/04/05 بد اخلاقی 92
1392/03/03 پاره آجر 95
1389/08/05 طعم هدیه 90