ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1255

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

کلاس‌های مهتاب

گزارش جلسات آفتاب و مهتاب ـ مرداد و شهریور ماه 1398

گزارش جلسات آفتاب و مهتاب ـ مرداد و شهریور ماه 1398

10 مهربسمه تعالی جلسات آفتاب و مهتاب (ویژه دختران و پسران) در سه مقطع سنی (۱۲- ۷)، (۱۶- ۱۲) و (۲۱- ۱۶) تشکیل می شود که تعداد بچه ها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر در هر هفته متغیر هستند. این جلسات هر هفته یک بار برقرار می باشد. محتوای آموزشی این جلسات شامل دو بخش می
گزارش اردوی فرهنگی و تفریحی کلاس های مهتاب مؤسسه به اصفهان ـ مرداد 1398

گزارش اردوی فرهنگی و تفریحی کلاس های مهتاب مؤسسه به اصفهان ـ مرداد 1398

29 مردادروز دوشنبه  98/5/14 ساعت 17 بود که همه ی بچه ها با چمدان و کوله پشتی هایشان به کلاس قرآن آمده بودند. بعد از گروه بندی و توزیع آب بین بچه ها همه منتظر اتوبوس بودند. ساعت هجده و سی دقیقه بود که اتوبوس آمد و همه ی بچه ها سوار شدند و حرکت کردیم.
گزارش جلسات آفتاب و مهتاب ـ خرداد و تیر ماه ۱۳۹۸

گزارش جلسات آفتاب و مهتاب ـ خرداد و تیر ماه ۱۳۹۸

13 مردادبسمه تعالی جلسات آفتاب و مهتاب (ویژه دختران و پسران) در سه مقطع سنی (۱۲- ۷)، (۱۶- ۱۲) و (۲۱- ۱۶) تشکیل می شود که تعداد بچه ها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر در هر هفته متغیر هستند. این جلسات هر هفته یک بار برقرار می باشد. محتوای آموزشی این جلسات شامل دو بخش می