الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : آمنه سرخ قلعه
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سوم ابتدایی
تلفن همراه : 09140097855
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - حسین آباد - شهرک امیرالمؤمنین
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :
میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1365/01/01
نام همسر : محمد
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1395/01/04
علت و توضیحات فوت همسر : کشته شده

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : طیبه وزیری
تاریخ تولد : 1388/08/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980140752
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سوگند وزیری
تاریخ تولد : 1393/07/05
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980235079
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 135 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه از طریق کمیته امداد و مبلغ 135 هزار تومان یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر