الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : آمنه مریو زاده
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09136476962
تلفن ثابت :
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - مزرعه
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

2 باب اتاق 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1325/03/01
نام همسر : شاهی جام گوهری
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1395/05/16
علت و توضیحات فوت همسر : مرگ مغزی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا جام گوهری
تاریخ تولد : 1384/03/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980053844
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : محمد جواد جام گوهری
تاریخ تولد : 1378/04/02
نسبت : فرزند
تحصیلات : پیش دانشگاهی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : وحید جام گوهری
تاریخ تولد : 1371/05/17
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه مبلغ 180 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 60 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر