الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : افسانه مرادی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : دوم دبیرستان
تلفن همراه : 09130693598
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - احمدآباد - شمس آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

یک اتاق 4*3 .

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1358/07/01
نام همسر : محمد
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 1388/09/29
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد امین قاسمی
تاریخ تولد : 1389/03/31
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980153536
نسبت : مادر
تحصیلات وآخرین معدل : مهدکودکی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه      میزان دریافتی : 135 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 210 هزار تومان می باشد که از کمیته امداد و یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر قاب شده پدر

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

خانه دار

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

پدر خانواده در اثر بیماری فوت شده و بزرگترین نگرانی مادر به علت فقر شدید، مربوط به آینده فرزند خود می باشد.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر در اثر فقر مالی دچار بیماری افردگی شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با بررسی انجام شده پدر خانواده در اثر بیماری فوت و سرپرستی کودک بر عهده مادر خانواده می باشد. مادر خانه دار بوده و تنها درآمد آنها مستمری ناچیز کمیته امداد و یارانه می باشد. بسیار فقیر بوده و فاقد امکانات رفاهی و حتی مایحتاج اولیه زندگی، یخچال و کولر می باشند. هنگام بازرید از منزل کودک یتیم بیمار بود که هزینه درمان وی را نداشتند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر