الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : انیس ریگی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09138630675
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - گنج آباد - شهرک وکیل آباد.
نوع مسکن : پدری
توضیحات مسکن :

_

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/06/09
نام همسر : جعفر
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1392/07/14
علت و توضیحات فوت همسر : فشار خون

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل رودنهال
تاریخ تولد : 1386/07/08
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980104705
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : زینب رودنهال
تاریخ تولد : 1382/01/12
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مستمری کمیته امداد می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی, طبیعت, ورزشکاران
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بعد از فوت پدر، سرپرست خانواده نگران هزینه تحصیل فرزندان است.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر