الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : ایران سالاری
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سوم ابتدایی
تلفن همراه : 09137234372
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای زردوکی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 43 متر مربع.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1360/06/01
نام همسر : -
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1393/09/15
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی و عروقی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مبینا نوری نژاد
تاریخ تولد : 1389/10/29
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 69801630443
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : لیلا نوری نژاد
تاریخ تولد : 1385/02/09
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980080172
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فاطمه نوری نژاد
تاریخ تولد : 1381/07/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : هشتم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

تنها درآمد خانواده مستمری کمیته امداد و مبلغ 180 هزار تومان یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر دچار بیماری اعصاب شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر