الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : ایران سناخوان
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09137675649
تلفن ثابت : 0344330642
آدرس محل سکونت : کرمان- قلع گنج - کلات مالک
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دو باب اتاق با زیر بنای 45 متر.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1354/11/01
نام همسر : احمد شهدوستی
شغل همسر : آزاد
تاریخ فوت همسر : 1389/07/25
علت و توضیحات فوت همسر : در درگیری با مأمورین کشته شده

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : ام البنین شهدوستی
تاریخ تولد : 1386/03/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980127055
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : دانیال شهدوستی
تاریخ تولد : 1382/05/09
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980449223
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فرشید شهدوستی
تاریخ تولد : 1376/04/04
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد


نام و نام خانوادگی : فرهاد شهدوستی
تاریخ تولد : 1378/01/14
نسبت : فرزند
تحصیلات : پیش دانشگاهی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : پریسا شهدوستی
تاریخ تولد : 1374/04/21
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشجو
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

یارانه

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر