الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : بتول دادخدائی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09136145515
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان- شهرستان قلع گنج - چاه دادخدا
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1364/06/05
نام همسر : نجات
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1391/10/11
علت و توضیحات فوت همسر : -

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرحسین شکری پور
تاریخ تولد : 1384/11/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980077422
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرعباس شکوری
تاریخ تولد : 1384/11/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980074414
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : علی اصغر شکری پور
تاریخ تولد : 1377/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : مریم شکری پور
تاریخ تولد : 1373/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشجو
شغل : -


نام و نام خانوادگی : ابراهیم شکری پور
تاریخ تولد : 1372/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 100 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :
سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر قاب شده پدرشان در منزل نصب شده بود.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

نگرانی مادر خانواده فوت عزیزش بود.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مهمترین دغدغه مادر تحصیل و ازدواج فرزندانش بود.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

فرزندی دارند که از یک چشم نابینا و گوشش هم مشکل دارد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

بر اساس بازرسی انجام شده منزلشان فاقد سرویس های بهداشتی بوده و چون از فرزندان دانشجو می باشد از نظر مالی در مضیقه هستند. فرزندی دارند که از یک چشم نابینا و گوشش هم مشکل دارد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر