الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : بوشک خانم شهکرمی زاده
نسبت با ایتام : مادربزرگ
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09162746426
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای زردوکی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

_

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1320/07/01
نام همسر : صفر (پدر کودک)
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 2023/12/11
علت و توضیحات فوت همسر : پدر کودک در اثر بیماری قلبی فوت کرده است.

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اصغر کرمی پور گنج آباد
تاریخ تولد : 1385/09/25
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980085352
نسبت : نوه پسری
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 90 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

یارانه کودک یتیم را مادر فرزند که مجدداً ازدواج کرده برداشت می نماید و به سرپرست وی یعنی مادربزرگش نمی دهد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر