الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حبیه پرتوئی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09169204758
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چاه دادخدا - دهستان رمشک - روستای گارو
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1354/03/01
نام همسر : داداله
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1392/08/08
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری های اختلال رفتاری

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه پاکروئی
تاریخ تولد : 1386/02/20
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980102591
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : حسین پاکروئی
تاریخ تولد : 1390/12/04
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980183907
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : صادق پاکروئی
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشجو
شغل : -


نام و نام خانوادگی : عابد پاکروئی
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : پیش دانشگاهی
شغل : -


نام و نام خانوادگی : علی پاکروئی
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم راهنمایی
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 20 هزار تومان برای یک نفر
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 600 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد خانواده مبلغ 600 هزار تومان یارانه و مبلغ 80 هزار تومان کمیته امداد و 20 هزار تومان طرح اکرام دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : سایر موارد
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

در بازدید انجام شده مشکل اساسی خانواده ناتوانی در تأمین مایحتاج روزانه می باشد. تلویزیون نیز نداشتند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر