الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حلیمه جیرفتی نژاد
نسبت با ایتام : خواهر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : دوم راهنمایی
تلفن همراه : 09038159429
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - شمزان جهاد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکنی با زیربنای 45 متر دارای دو اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1368/02/15
نام همسر : چنگیز جیرفتی نژاد(پدر کودکان)
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/11/02
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امین جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1383/09/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980046942
نسبت : خواهر
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : غزل جیرفتی نژاد
تاریخ تولد : 1386/09/05
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980108611
نسبت : خواهر
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 275 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه 275 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 100 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر