الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حلیمه کرمی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سیکل
تلفن همراه : 09103687893
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - عباس آباد - جنب مسجدالرضا (ع).
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

-

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1364/01/01
نام همسر : بهروز
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1388/07/01
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی - تنفسی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرمحمد چاکری
تاریخ تولد : 1385/08/24
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980083831
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : ماهیانه مبلغ جزیی

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

خانم حلیمه کرمی ازدواج مجدد داشته است. از همسر اول یک فرزند پسر دارد که همراه ایشان و مادر بزرگش زندگی می کنند. در ازدواج مجدد صاحب دو دختر و یک پسر می باشد. ناپدری کودک کارگر زحمت کشی می باشد که از این طریق امرار معاش می کنند و ماهیانه مبلغ جزیی از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

-

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

وضعیت اقتصادی این یتیم خوب نیست خواهشمند است همکاری فرمایند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر