الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حوری بازگیر
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09395108752
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - شمس آباد .
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن فاقد سرویس بهداشتی بوده و از سرویس همسایه استفاده می شد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1349/01/01
نام همسر : -
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1383/04/28
علت و توضیحات فوت همسر : سکته قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اضغر رودباری
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 69800531400
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : معصومه رودباری
تاریخ تولد : 1380/11/28
نسبت : فرزند
تحصیلات : اول دبیرستان
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

تنها درآمد خانواده مبلغ ناچیزی از کمیته امداد و یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

مرگ همسر

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر بعد از مرگ همسر دچار مشکلات روحی و روانی شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

پس از بررسی انجام شده مشخص شد که مادر خانواده پس از مرگ همسر دچار مشکلات روحی و روانی شده و مایحتاج زدگی را به سختی تأمین می کند. تنها درآمد خانواده مبلغ ناچیزی از کمیته امداد و یارانه می باشد. از نظر امکانات رفاهی بسیار نامساعد بوده، سرویس بهداشتی نداشته، حتی تانکر آب هم نداشتند و از سرویس همسایه استفاده می نمودند. مادر از این بابت بسیار ناراحت بود.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر