الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حکیمه رئیسی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09375422273 - 09031607962
تلفن ثابت : ندارد
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای شمس آباد چهل منی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن دارای دو باب اتاق بوده که سقف آن نیاز به تعمیر داشته ولی توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1349/12/03
نام همسر : مرتضی
شغل همسر : نامشخص
تاریخ فوت همسر : 1386/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عارفه میردوستی شمس آباد
تاریخ تولد : 1384/11/12
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980069111
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دیپلم
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : عاطفه میردوستی شمس آباد
تاریخ تولد : 1376/08/03
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : خانه دار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : ماهیانه 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

شاغل نبوده و درآمد خانواده مستمری کمیته امداد به مبلغ 70 هزار تومان و یارانه می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : سایر
توضیحات مربوز به تصاویر :

ندارد

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

هنرهای دستی

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

فوت همسر.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

ندارد

موارد ناهنجار : سایر موارد
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

ندارد

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

خانواده از لحاظ معیشتی در فقر بسر می برند. سقف منزل چکه کرده و نیاز به تعمیر داشته ولی توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند.منبع درآمدی نداشته و دختر بزرگتر به علت ناتوانی مالی از ادامه تحصیل بازمانده است.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر