الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : خاتون رمشکی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سوم راهنمایی
تلفن همراه : 09140960709
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چاه دادخدا - دهستان رمشک.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

یک باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1370/08/12
نام همسر : محمد
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1393/03/01
علت و توضیحات فوت همسر : نامعلوم

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عبدالرحمان اربابی
تاریخ تولد : 1386/09/05
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980117361
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مریم اربابی
تاریخ تولد : 1390/12/03
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6880183435
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یوسف اربابی
تاریخ تولد : 1392/07/27
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980215116
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 530 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : هر 4 - 3 ماه یکبار 20 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 610 هزار تومان می باشد. مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 530 هزار تومان یارانه و هر 4 - 3 ماه یکبار 20 هزار تومان دریافتی داشته و درآمد دیگری ندارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

در برسی انجام شده از مشکلات اساسی این خانواده تعداد زیاد فرزندان، نداشتن یخچال بوده ، جهت تهیه آب سرد از همسایه یخ گرفته و این باعث شرمساری خانواده شده است.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر