الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : خدیجه جامگوهری
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : دوم راهنمایی
تلفن همراه : 09174180520
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت :
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1361/01/01
نام همسر : عیسی
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه جامگوهری
تاریخ تولد : 1389/05/20
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980154664
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

از هیچ نهادی کمکی دریافت نمی کنند، مدت 6 ماه است که جهت دریافت کمک از کمیته امداد در نوبت هستند. جهتامرار معاش مادر خانواده در زمین های کشاورزی مشغول کارگری می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : خیاطی
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

لباس بلوچی می دوزند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

مادر خانواده اظهار داشت که بعد از فوت همسر شرایط بدی داشته وتحمل زندگی در خانه خود را نداشته به همین دلیل در کنار منزل خواهر و برادر خود کپری ساخته اند و در آنجا ساکن هستند. به علت مشکلات فراوان جهت امرار معاش خود و فرزندش در زمین های کشاورزی به کارگری می پردازد. امکانات رفاهی مناسبی در منزل مشاهده نگردید به دلیل خرابی فاقد کولر هستند و در منزل تلویزیون وجود ندارد. کودک برای تماشای تلویزیون به منزل خاله و یا دایی خود می رود. از هیچ نهادی کمکی دریافت نمی کنند و مدت 6 ماه است که جهت کمک از کمیته امداد در نوبت هستند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر