الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : خدیجه سالاری
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سیکل
تلفن همراه : 09017072881
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - حسن آباد- جنب مسجد حسن آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1355/01/01
نام همسر : شهریار
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 1392/04/17
علت و توضیحات فوت همسر : سکته قلبی در خواب

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امین احمدی
تاریخ تولد : 1386/11/26
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980112759
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : حسین احمدی
تاریخ تولد : 1389/10/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980761253
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پیش دبستانی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یسنا احمدی
تاریخ تولد : 1392/11/08
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980223038
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 100 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 80هزارتومان از کمیته امداد و مبلغ 100 هزار تومان یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

سرپرست خانواده پس از مرگ همسر دچار افسردگی، کمر درد و کلیه درد می باشد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طی بازدید انجام شده پس از مرگ همسر، سرپرست خانواده قادر به تأمین مایحتاج روزمره زندگی نمی باشد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر