الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : خیری راسکی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09179563785
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان، قلعه گنج
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1344/04/01
نام همسر : موسی
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1391/12/27
علت و توضیحات فوت همسر : نامعلوم

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نیما دفتری فرد
تاریخ تولد : 1389/06/23
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980155751
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : جلیل دفتری فرد
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : -
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 580 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : دو نفر 40 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه 700 هزار تومان می باشد. مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد، مبلغ 580 هزار تومان یارانه و مبلغ 40 هزار تومانبرای هر دو نفر طرح اکرام دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

خانواده در منزلشان تلویزیون نداشتند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر