الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : خیری روشنی پور
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09162743394
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - زر
نوع مسکن : سایر
توضیحات مسکن :

هیچگونه مسکنی ندارند. دورن کپر با وضعیت بسیار اسفبار زندگی می کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1350/03/01
نام همسر : غلام
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1390/02/02
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر ضربه حیوان (گاو)

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زینب روشنی فرد
تاریخ تولد : 1390/02/10
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980171380
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : 5 ساله
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : زهرا روشنی پور
تاریخ تولد : 1381/03/24
نسبت :
تحصیلات : سوم راهنمایی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : مهدی روشنی پور
تاریخ تولد : 1375/01/01
نسبت :
تحصیلات : سوم راهنمایی
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : تأمین اجتماعی     میزان دریافتی : 20 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

از طریق یارانه

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

به علت دریافت وام از تأمین اجتماعی به مبلغ 20 هزار تومان.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر