الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : راحله پورکرمیان
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : -
تحصیلات : سیکل
تلفن همراه : 09135063604
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بند چاه رضا - روستای چراغ آباد
نوع مسکن : سایر
توضیحات مسکن :

مسکن ندارند. کپر نشین هستند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1365/10/01
نام همسر : جاسم
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2024/04/14
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر سانحه تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : افشین کرمی
تاریخ تولد : 1390/02/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980169807
نسبت : -
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درحال حاضر از هیچ نهادی حمایت نمی شوند. یارانه نیز قطع می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر