الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : راهبند خاموش
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : -
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای سورگ آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :
میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1364/10/07
نام همسر : محمدعلی(پدر یتیم)
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1389/08/25
علت و توضیحات فوت همسر : -

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدی آرزومند
تاریخ تولد : 1387/03/16
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980120727
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 50 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویری نصب نشده بود.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

مرگ همسر.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

-

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

بعد از فوت پدر، سرپرستی خانواده به عهده مادر می باشد. مادر پس از مرگ همسر خود سختی فراوانی متحمل شده و بناچار دوباره ازدواج کرده است. پس از ازدواج به روستای مادری خود برگشته است. زندگی جدید مادر نیز مناسب نبوده و در وضعیت نامساعدی زندگی می کنند. مادر اظهار داشت هیچکدام از اعضای خانواده و فامیل کمکی به فرزندش نمی کنند. وضعیت لباس محمدعلی بسیار نامناسب بود. تنها درآمد محمدعلی ماهیانه 20 الی 30 هزار تومان از کمیته امداد می باشد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر