الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : روزی بازگیر
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09393796976
تلفن ثابت :
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - سورگ آباد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1336/05/02
نام همسر : عرب پایند
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1392/09/21
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی و عروقی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا پایند
تاریخ تولد : 1382/05/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980028952
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : هفتم (اول راهنمایی) - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : راشد پایند
تاریخ تولد : //
نسبت :
تحصیلات :
شغل :


نام و نام خانوادگی : معصومه پایند
تاریخ تولد : //
نسبت :
تحصیلات :
شغل :


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :
سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر