الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : روز ملک پیش جنگ
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : -
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای تاریکماه - جنب پست بانک.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن دارای دو اتاق یک کپر و یک سالن می باشد که سقف ندارد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1356/01/01
نام همسر : حیدر
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1389/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : همراهی اشرار

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یوسف پورآفتاب
تاریخ تولد : 1388/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980138448
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهتاب پور آفتاب
تاریخ تولد : 1384/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 5360393211
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : سمیرا پورآفتاب
تاریخ تولد : 1381/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دهم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : علی پورآفتاب
تاریخ تولد : 1371/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : راهنمایی
شغل : کشاورز


نام و نام خانوادگی : محسن پورآفتاب
تاریخ تولد : 1387/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : راهنمایی
شغل : به همراه برادر درکارگاهی کار می کنند.


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 260 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 330 هزارتومان (یارانه و کمیته امداد) و مبلغ ناچیزی از کشاورزی می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

فعال فرهنگی و در فعالیت های مسجد شرکت می کنند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

دختر بزرگ خانواده دچار بیماری افسردگی هست.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بیماری دختر بزرگ خانواده.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ازمنزل مورد نظر بازدید به عمل آمد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر