الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زرخاتون پورحسن
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09137448064
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چاه دادخدا - روستای مولان.
نوع مسکن : پدری
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1344/10/01
نام همسر : غلام حسین
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1386/03/17
علت و توضیحات فوت همسر : ناراحتی کبد

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : معصومه ناروئی پور
تاریخ تولد : 1386/08/22
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980115677
نسبت : -
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : قاسم ناروئی پور
تاریخ تولد : 1367/05/23
نسبت : پسر
تحصیلات : بیسواد
شغل : -


نام و نام خانوادگی : جابر ناروئی پور
تاریخ تولد : 1370/05/11
نسبت : پسر
تحصیلات : دانشجو
شغل : -


نام و نام خانوادگی : محمد ناروئی پور
تاریخ تولد : 1376/12/15
نسبت : پسر
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : موسی ناروئی پور
تاریخ تولد : 1375/12/15
نسبت : پسر
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : ثریا ناروئی پور
تاریخ تولد : 1379/05/13
نسبت : دختر
تحصیلات : دهم متوسطه
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 70هزار تومان از کمیته امداد و مبلغی هم از یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویری مشاهده نشد.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

هنرهای دستی

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

نگرانی مادر فوت همسرش می باشد.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مهمترین دغدغه مادر تحصیل فرزندانش می باشد.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

به علت فقر مادر دچار مشکلات روحی شدهاست.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

درای مسکن 40 متری که به علت نداشتن توانایی مالی قادر به ساخت منزل مناسب نیستند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر