الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زهرا احمدی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : -
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - حسین آباد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

خانه قدیمی دارای یک سرویس.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/01/01
نام همسر : عبدالرضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1389/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمدحسن چهرآزاد
تاریخ تولد : 1383/04/06
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980046624
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : عمار چهرآزاد
تاریخ تولد : 1371/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : کارگر


نام و نام خانوادگی : پریسا مهرآزاد
تاریخ تولد : 1374/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : میلاد چهرآزاد
تاریخ تولد : 1381/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد :      میزان دریافتی :

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهانه 320 هزار تومان می باشد. یک مغازه خرازی شراکتی با بردار خود دارندکه فروش ندارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

به خاطر گرفتن وام زیاد، مجبور به کار در مغازه خرازی شراکتی بوده ولی به دلیل فروش کم درآمد زیادی ندارند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مادر نگران تحصیل و مایحتاج زندگی و ازدواج بچه ها می باشد. یکی از فرزندان پسر نامزد بوده و پول کافی برای گرفتن مراسم روسی ندارند.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

از منزل زهرا احمدی بازدید به عمل آمد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر