الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زهرا جنگ آموز
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09103669241
تلفن ثابت : 09162743896 تلفن اضطراری
آدرس محل سکونت : کرمان- قلع گنج - اردوگاه - چاه دادخداد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

کپر 2 تا اتاق در حال ساخت دارند. سالهاست به علت نداشتن بودجه نتوانسته اند تعمیرشان کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/01/01
نام همسر : شهریار کیان پور
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1394/08/09
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : لیلا کیان پور
تاریخ تولد : 1384/06/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980058347
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فاطمه کیان پور
تاریخ تولد : 1376/08/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشجو
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : راحله کیان پور
تاریخ تولد : 1379/05/27
نسبت : فرزند
تحصیلات : هفتم (دوم راهنمایی)
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 270 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه مبلغ 270 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 100 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر