الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زهرا دروینی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09908800732
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - خیابان شهید حیدری، جنب شهرداری.
نوع مسکن : پدری
توضیحات مسکن :

مسکن شخصی نداشته و در خانه پدری به همراه خانواده زندگی می کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1355/01/01
نام همسر : یدالله
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1395/08/14
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سمانه معبدی مرغکی
تاریخ تولد : 1393/02/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980226711
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سه ساله
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : اسنا معبدی مرغکی
تاریخ تولد : 1395/08/16
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 69802823
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 90 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. تنها درآمد خانواده مبلغ 90 هزار تومان یارانه بچه ها می باشد. مادر یارانه دریافت نمی کند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : سایر
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

خانه داری.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

پدر خانواده در اثر تصادف فوت شده است.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

به علت فوت همسر از نظر مالی زیر خط فقر بوده و زندگی را به سختی می گذرانند.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

با مرگ همسر مشکلاتشان بیشتر شده و دچار مشکلات روحی شدند.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

پس از فوت پدر خانواده مشکلاتشان بیشتر شده، در حال حاضر مادر خانواده به همراه فرزندان در منزل پدری با پدر و مادر خود زندگی می کنند. از نظر امکانات رفاهی در سطح خیلی پایین بوده و هزینه امرار معاش و خرید پوشاک و خوراک بچه ها را ندارند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر