الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زهرا یاراللهی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : نهضت
تلفن همراه : 09906027490
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - چیل آباد - جنب مغازه غلامرضا طاهری
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 70 متری بنیاد مسکن. سرپرست خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط منزل به بنیاد مسکن نگران بازپس گیری منزلشان می باشد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1364/01/01
نام همسر : پرویز
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1390/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : خاطره محمدی
تاریخ تولد : 1390/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980171534
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : قاسم محمدی
تاریخ تولد : 1386/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980106007
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 50 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

مادر ازدواج مجدد داشته و همسر دوم وی کارگر با درآمد ماهیانه 700 هزارتومان می باشد که زا ایشان هم یک فرزند دارد. خود مادر به همراه فرزندانش ماهیانه مبلغ 180 هزار تومان درآمد دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

به دلیل دور بودن کلاسهای قرآنی بچه ها نمی توانند در کلاس ها حضور یابند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مادر نگران تحصیل بچه ها بوده و اظهار دارد، بخاطر اینکه توانایی مالی ندارند و بچه ها ممکن است در منزل کس دیگر (اقوام )وسایلی ببینند و از وی درخواست کنند که قادر به تهیه آنها نباشد رفت و امدی ندارد.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر