الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زهره جنگ آموز
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09162743896
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چاه دادخدا - روستای اردوگاه
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1359/08/15
نام همسر : آخرداد
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1394/12/11
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عذرا کی مراد
تاریخ تولد : 1384/09/06
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980061194
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرمحمد کی مراد
تاریخ تولد : 1392/12/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980223501
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : در شرف وصل شدن
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :
سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

نگرانی مادر، فوت همسرش بود.

مهمترین دغدغه آینده : تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مهمترین دغدغه این خانواده تأمین مایحتاج اولیه زندگیشان است.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

براساس بازرسی انجام شده این خانواده در فقر مالی بسر می برند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر