الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زینب فروردین
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09140656807
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چاه دادخدا - دهستان رمشک.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

یک باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1365/06/24
نام همسر : یوسف
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1389/02/28
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی و عروقی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مریم کیامنش
تاریخ تولد : 1384/10/04
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3150748984
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا کیامنش
تاریخ تولد : 1386/08/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980113763
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه      میزان دریافتی : 320 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 30 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه 430 مبلغ هزار تومان می باشد. از کمیته امداد 80 هزار تومان، یارانه 320 هزار تومان، طرح اکرام 30 هزار تومان دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر