الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : زیور کریمی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سیکل
تلفن همراه : 09322903936
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - چیل آباد .
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/01/01
نام همسر : غریب
شغل همسر : آزاد
تاریخ فوت همسر : 1393/03/03
علت و توضیحات فوت همسر : دیالیزی بوده و سکته قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اصغر رسولی ایسیتی
تاریخ تولد : 1383/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 69800046421
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اکبر رسولی ایسیتی
تاریخ تولد : 1387/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980119508
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 71 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 126 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 207 هزار تومان می باشد که مبلغ 71 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 126 هزار تومان یارانه دریافتی دارند. مادر خانواده جهت امرار معاش فرزندان، از گوسفندان همسایه ها نگهداری می کند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

فرزندان این خانواده علاقه فراوانی به حفظ قرآن داشته و تا حدودی هم حافظ قرآن می باشند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

خانواده بسیار فقیری هستند. مدرسه کودکان از محل زندگی آنها دوراست. سرپرست خانواده(مادر) برای امرار معاش و تهیه خرج و مخارج زندگی، گوسفندهای همسایه ها را نگهداری می کند. آرزوی بچه ها خرید دوچرخه و دوچرخه سواری است.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر