الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : ساره میرزایی چاه باغی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : سیکل
تلفن همراه : 09179378290
تلفن ثابت : _
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای تمگران - جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع).
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

45 متری مسکن مهر - به علت فقر مالی توان تکمیل ساختمان را ندارند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1358/07/01
نام همسر : مرتضی (پدر کودک یتیم) ــ حنظله همسر دوم مادر کودک
شغل همسر : کار آزاد
تاریخ فوت همسر : 1388/07/10
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری - تومور مغزی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه میرزایی چاه باغی
تاریخ تولد : 1385/01/16
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980074709
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم دبستان
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : ماهیانه 50 - 45 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه ماهیانه مبلغ 50 - 45 هزار تومان و یارانه می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

نیازمند به حمایت فوری.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر