الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : سکینه رئیسی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09103767470
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای تاریکماه - جنب جاده اصلی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 36 متری بلوکی، فاقد سرویس بهداشتی و چاه فاضلاب.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1353/01/01
نام همسر : موسی
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 1395/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : نامعلوم

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : هدیه رئیسی
تاریخ تولد : 1387/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980125028
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فائزه رئیسی
تاریخ تولد : 1390/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980171224
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه از طریق یارانه می باشد و تحت حمایت هیچ ارگان دیگری نیستند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

حساسیت پوستی یکی از کودکان به نام هدیه.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

یکی از کودکان به نام هدیه، حساسیت پوستی داشته ولی هزینه درمان ندارند.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

بیماری پوستی یکی از کودکان به نام هدیه.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

بررسی لازم صورت گرفت.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر