الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : سکینه رحمی زاده
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09174418153
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - آهوان پایگاه.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

32 متر زیر بنا.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/04/01
نام همسر : خدامراد
شغل همسر : چوپان
تاریخ فوت همسر : 1393/12/18
علت و توضیحات فوت همسر : همسر ایشان چوپان بوده که به همراه گله به صحرا می رود. پس از سه روز جنازه ایشان پیدا می شود.

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا رحمانی نیا
تاریخ تولد : 1385/05/21
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 5150259632
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم دبستان - محصل
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فاطمه رحمانی نیا
تاریخ تولد : 1380/07/24
نسبت : فرزند
تحصیلات : نهم متوسطه
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 130 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد خانواده مبلغ 200 هزار تومان می باشد. مبلغ 70 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 130 هزار تومان یارانه دریافتی دارند. سرپرست خانواده شاغل نمی باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

ناراحتی قلبی

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

بیماری قلبی

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر