الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : سکینه مؤمنی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09391593402
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای میانده - جنب مسجد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

124 متر خانه قدیمی.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2023/12/08
نام همسر : دادخدا
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 2023/12/08
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری کلیوی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سارا احمدی نژاد
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980059025
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : حورنساء احمدی نژاد
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشجوی رشته پزشکی
شغل : دانشجو


نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم احمدی نژاد
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : سوم دبیرستان - رشته تجربی دانش آموز نمونه
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : محمد احمدی نژاد
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : کاردانی معماری
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 480 هزار تومان می باشد که از یارانه و کمیته امداد و کپسول فروشی کسب می کنند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

یکی از فرزندان خانواده به نام محمد در اثر تصادف و ضربه مغزی دچاری بیماری اعصاب شده است.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر