الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : سکینه چهرآزاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09136618194
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - تاریک ماه - جنب پست بانک - منزل منصور چمنی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2024/04/14
نام همسر : منصور
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2024/04/14
علت و توضیحات فوت همسر : خودکشی به علت بیماری روحی و اعتیاد

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یلدا بازیگر
تاریخ تولد : 1396/01/12
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980166441
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : بهزیستی     میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 150 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه 150 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 60هزار تومان از بهزیستی دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

درآمد خانواده تنها از طریق کمک نقدی بهزیستی و یارانه می باشد. سرپرست خانواده علاقمند به یادگیری خیاطی و کسب درآمد می باشد ولی به دلیل نبود امکانات میسّر نمی باشد.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر