الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : شریفه نارنجستانی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09904120344
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - شهرک بنان - چاه رضا.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن فاقد حمام و سرویس بهداشتی است.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1349/07/09
نام همسر : مراد
شغل همسر : مکانیک
تاریخ فوت همسر : 1388/02/24
علت و توضیحات فوت همسر : سرطان پروستات

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : شیما زرین دست
تاریخ تولد : 1383/03/24
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980089374
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدی زرین دست
تاریخ تولد : 1385/09/25
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980089374
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : مهران زرین دست
تاریخ تولد : 1373/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : سوم دبستان
شغل : کار آزاد - بیکار - مکانیک


نام و نام خانوادگی : زیبا زرین دست
تاریخ تولد : 1378/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : سیکل
شغل : بیکار _ عقد کرده


نام و نام خانوادگی : کبری زرین دست
تاریخ تولد : 1375/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : سیکل
شغل : بیکار - عقد کرده


نام و نام خانوادگی : محسن زرین دست
تاریخ تولد : 1372/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : پنجم ابتدایی
شغل : بیکار - کارگری


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : ماهیانه 25 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد خانواده یارانه ، مبلغ 80 هزار تومان مستمری کمیته امداد و مبلغ ماهیانه 25 هزار تومان طرح اکرام می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

مادر خانواده مشکل کم خونی، معده درد و درد مفاصل دارد. یکی از فرزندان به نام زیبا دچار معده درد و کم خونی می باشد.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

با مشکلات بسیاری در ازدواج فرزندان و تهیه جهیزیه روبرو بوده و نیازمند حمایت هستند.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

نیازمند حمایت جدی و فوری هستند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر