الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : شقایق میرکی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : دیپلم
تلفن همراه : 09362775901
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - گلدشت علیا.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1367/01/01
نام همسر : حامد
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1391/03/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : آتباز بنی اسدی
تاریخ تولد : 1388/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980125635
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : آیان بنی اسدی
تاریخ تولد : 1391/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980188224
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : مهدکودک
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 71 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 136 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه 207 هزار تومان می باشد که مبلغ 136 هزار تومان یارانه و مبلغ 71 هزار تومان مستمری کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طبق بررسی انجام شده مادر ایتام مجدداً ازدواج کرده و فرزندان با وی زندگی می کنند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر