الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : صغری رئیسی آهوان
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09904548221
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - آهوان پایگاه.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

32 متر زیربنا - فاقد سرویس بهداشتی.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1352/05/10
نام همسر : غلامرضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/09/12
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف - (دیه نگرفته اند)

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اصغر پاینده رودباری
تاریخ تولد : 1385/03/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980075535
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی اکبر پاینده رودباری
تاریخ تولد : 1387/03/14
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980119400
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علیرضا پاینده رودباری
تاریخ تولد : 1391/03/06
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980188232
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه از طریق کمیته امداد و یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر