الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : صغری چکن
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09037628708
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - ریگ متین - شهرک ریگ متین
نوع مسکن : سایر
توضیحات مسکن :

یک اتاق 24 متری قدیمی که متعلق به برادر سرپرست خانواده است. داخل اتاق سیمان سیاه و فاقد سرویس های بهداشتی می باشد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/01/01
نام همسر : حسین
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1395/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زینب چکن
تاریخ تولد : 1387/02/21
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980116568
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمدامین چکن
تاریخ تولد : 1388/06/05
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980137786
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول دبستان
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 135 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 135 هزارتومان می باشد که از یارانه دریافتی دارند. در انتظار رسیدن نوبت جهت کمک از کمیته امداد هستند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

فاقد مسکن مناسب و امکانات اولیه زندگی هستند و همچنین رختخواب مناسبی نداشته و تنها 3-4 تخته پتوی قدیمی دارند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

کودکان اوقات فراغت به کلاسهای قرآن می روند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

یکی از فرزندان در سن دو سالگی زیر تراکتور رفته و فوت شده است.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

از منزل کودکان بازدید به عمل آمد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر