الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : طاهره چمنی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 0933582719
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای دولاب.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

اتاق 40 متری که فاقد آشپزخانه و سرویس بهداشتی مناسب بوده و بچه ها یک اتاق بلوکی جدا دارند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2024/04/14
نام همسر : ایرج
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 2024/04/14
علت و توضیحات فوت همسر : غیرت ناموسی روی هم محلی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه چمنی
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980107501
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم دبیرستان - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : علیرضا چمنی
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 240 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهانه 240 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 60 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند و درآمد دیگری ندارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر