الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : عالم بهمنی نژاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09130693598
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - شمس آباد .
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/06/04
نام همسر : غلام
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 1390/02/02
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر ضربه ای که گاو به قفسه سینه زده است.

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی روشن فرد
تاریخ تولد : 1388/08/14
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980140922
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 100 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

مبلغ دریافتی از یارانه

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر قاب شده پدر

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

خانه داری.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

پدر خانواده در اثر حمله گاو و ضربه ای که به قفسه سینه وارد شده فوت شده است.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بزرگترین دغدغه مادر تحصیل فرزند، تأمین مایحتاج زندگی و آینده فرزندان می باشد.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر در اثر فشار روحی دچار سردرد مزمن شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با بررسی انجام شده پدر کودک در اثر حمله گاو و ضربه ای که به قفسه سینه وارد شده فوت شده است. به علت داشتن دو زوج دیگر پدر خانواده، مستمری کمیته امداد نداشته و تنها درآمد خانواده یارانه می باشد. خانواده فقیری بوده و از نظر امکانات رفاهی مشکلات فراوانی دارند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر