الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : عصمت احمدی کهنعلی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09390817490
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - جنب بانک ملی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

110 متر.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1350/01/01
نام همسر : غلامرضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1389/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : سکته قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه تفضلی
تاریخ تولد : 1388/05/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980136429
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : حمید تفضلی
تاریخ تولد : 1376/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دانشگاهی
شغل : دانشجو


نام و نام خانوادگی : احمد تفضلی
تاریخ تولد : 1370/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 71 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 71 هزار تومان مستمری کمیته امداد و یارانه می باشد. سرپرست جهت درمان بیماری یکی از فرزندان به نام حمید که بیماری قلبی دارد وام گرفته و قادر به پرداخت اقساط وام نمی باشند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

حضور درکلاس های رو خوانی قرآن.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

بیماری قلبی مادرزادی یکی از فرزندان به نام حمید.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مهمترین دغدغه این خانواده بیماری قلبی یکی از فرزندان به نام حمید، ناتوانی در پرداخت اقساط وام گرفته شده برای هزینه درمان که یکبار عمل شده و هزینه عمل با کمک مردم و وام پرداخت شده است ولی هنوز بهبودی حاصل نشده و ازدواج پسر دم بخت خانواده می باشد.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مشکل قلبی مادرزادی یکی از فرزندان به نام حمید.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر