الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه داودی
نسبت با ایتام : خواهر
تابعیت : ایران
تحصیلات : دیپلم
تلفن همراه : 09137385464
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - تمگران - روستای رودباهی - جنب مسجد رسول الله.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

یک خانه کمیته ای قدیمی با سقف چوبی که منزل پدری هم می باشد در اختیار بچه ها و قیم می باشد. سرویس بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1364/10/01
نام همسر : کریم چراغپور چاهکلی
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2023/12/01
علت و توضیحات فوت همسر :

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نرگس داودی
تاریخ تولد : 1386/07/11
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980107933
نسبت : خواهر
تحصیلات وآخرین معدل : دبستان - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدی داودی
تاریخ تولد : 1384/06/22
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980059130
نسبت : برادر
تحصیلات وآخرین معدل : دبستان - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : راضیه داودی
تاریخ تولد : 1371/03/14
نسبت : خواهر
تحصیلات : محصل
شغل : محصل - فعال فرهنگی. ایشان بدلیل اختلافات با همسر جدا شده و در خانه پدری زندگی می کند.


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 50 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : ماهیانه مبلغی حدود 20 - 15 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

سرپرست خانواده آرایشگر بوده و ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغی بین 20 - 15 هزار تومان از طرح اکرام دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

وضعیت اقتصادی ایتام خیلی ناراحت کننده است.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : خیاطی, سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

سرپرست کودکان آرایشگر می باشد. پدر آنها قبلاً آهنگر بوده و کودکان بزرگتر در آهنگری مهارت دارند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر