الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه رئیسی آهوان
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : -
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای دولاب - روبروی جاده اصلی جنب کارواش.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دارای دو اتاق که کمیته امداد اهدا کرده و دو اتاق بلوکی قدیمی.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1343/01/01
نام همسر : برکت
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1385/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : قاسم آشوبی
تاریخ تولد : 1384/10/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980069251
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : رقیه آشوبی
تاریخ تولد : 1379/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 190 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهانه مبلغ 250 هزار تومان می باشد که مبلغ 60 هزارتومان آن از کمیته امداد و مبلغ 190 هزار تومان از یارانه دریافتی دارند. در آمد دیگری جز این موارد ندارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

در مسجد فعالیت فرهنگی داشته و همچنین در کلاسهایی که برادران روحانی در ایام خاصی برگزار می کنند شرکت می نمایند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

از منزل مورد نظر بازدید به عمل آمد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر