الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه سالاری
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09398824351
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای وکیل آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

43 متر مربع.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1353/06/04
نام همسر : ابراهیم
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1395/05/31
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : خاطره خوروش
تاریخ تولد : 1384/09/17
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980068512
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فرزانه خوروش
تاریخ تولد : 1375/11/07
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


نام و نام خانوادگی : فریده خوروش
تاریخ تولد : 1378/12/25
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 180 هزار تومان یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن, قالی بافی
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر خانواده میگرن دارد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر