الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه فلاحی نژاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09014968659
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای چهل منی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

خانه به صورت خشتی بوده که پشت آن آجر نماست و یک باب منزل که نیاز به تعمیر دارد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/10/19
نام همسر : ابراهیم
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1391/08/11
علت و توضیحات فوت همسر : سکته قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : رضا خاکی نهاد
تاریخ تولد : 1386/05/08
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980104047
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : شجاع خاکی نهاد
تاریخ تولد : 1374/03/06
نسبت : فرزند
تحصیلات : نهم ابتدایی
شغل : بیکار (به علت بیماری)


نام و نام خانوادگی : شهرام خاکی نهاد
تاریخ تولد : 1377/06/15
نسبت : فرزند
تحصیلات : سوم متوسطه
شغل : کارگر


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 20 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 20 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد خانواده مبلغ 20 هزار تومان مستمری یارانه، مبلغ 20 هزار تومان طرح ماهیانه اکرام و یارانه می باشد. فرزندان به دلیل بیماری توانایی کارکردن ندارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

درآمدی بجز یارانه ندارند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : نقاشی
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

فوت همسر و بیماری یکی از فرزندان به نام شهرام که در اثر تصادف ناحیه سر و پیشانی آسیب دیده، دچار سردرد شدید می شود. فرزند دیگر نیز دچار پادرد و کمردرد می باشد که توانایی کارکردن ندارد.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : اعتیاد, مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

یکی از فرزندان به نام شجاع به علت درد شدید پا و کردرد رو به اعتیاد آورده و این باعث بروز مشکلات روحی و روانی در خانواده شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

در بررسی انجام شده منزل مسکونی این خانواده نیاز به تعمیر داشته و همچنین کمبود امکانات رفاهی وجود دارد. دو نفر از فرزندان به نام های شجاع و مرتضی بیمار بوده، جهت درمان باید به پزشک مراجعه کنند ولی هزینه درمان ندارند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر