الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه ملک آبادی نژاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09136657486
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای زردوکی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 43 متر مربع.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1362/06/10
نام همسر : بختیار
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1394/07/23
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : کیمیا نارویی نژاد
تاریخ تولد : 1395/03/25
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980271709
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل نارویی نژاد
تاریخ تولد : 1394/03/24
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980250949
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : حنانه نارویی نژاد
تاریخ تولد : 1388/10/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3150835429
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی - خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سمانه نارویی نژاد
تاریخ تولد : 1383/01/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980053833
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : هفتم - 19
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : علیرضا نارویی نژاد
تاریخ تولد : 1380/09/02
نسبت : فرزند
تحصیلات : هشتم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 260 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 260 هزارتومان یارانه و کمیته امداد می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر